4 Nauki Avenue Kharkiv, 61022 UKRAINE

Administration of university

Administration of university

Rector – Doctor of Medicine, Professor, Honored Worker of Education of Ukraine
Kapustnyk Valeriy Andriyovych;

Chairman of the Academic Council – Doctor of Medicine, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Laureate of the State Prize of Ukraine, Honored Doctor of Ukraine Volodymyr Mykolayovych Lisovy;

Vice-rector for scientific work –Doctor of Medicine, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine Myasoyedov Valery Vasilyevich;

Vice-rector for scientific and pedagogical work – Doctor of Medicine, Professor Markovsky Vladimir Dmitrievich;

Acting vice-rector for scientific and pedagogical work – Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Leshchyna Iryna Volodymyrivna;

Vice-rector for scientific and pedagogical work – Candidate of Medical Sciences, Professor, Honored Doctor of Ukraine Letik Ivan Vasyliovych;

Vice-rector for scientific and pedagogical (medical) work – Doctor of Medicine, Professor
Rezunenko Yuriy Konstantinovich;

Vice-rector for administrative and economic work – Zalevsky Boris Antonovich;

Chief Accountant – Milovidova Svetlana Nikolaevna;

Assistant Rector for Economic Affairs – Sklyarov Vladimir Viktorovich;

Assistant Rector – Candidate of State Administration, Associate Professor Belevtsova Yana Sergeevna;

Assistant Rector – Berezhny Vyacheslav Oleksiyovych;

Assistant Rector -Sidelnikov Vyacheslav Vladimirovich.